Opinto.net

Opinto.net

Sivut liittyvät Uskonnon verkot -kirjasarjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle. Ohjeita tehtäviin vastaamiseen.


Opinto.net

Etusivu | Uskonto ja maailmankatsomus | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Kirkkokunnat | Raamattu | Etiikka | Kirja | Opettajalle


Kirkkokunnat

Ortodoksinen kirkkoKirkkokunnat

Katolinen kirkko

Ortodoksinen kirkko

Luterilainen kirkko

Anglikaaninen ja reformoitu kirkkokunta

Vapaat suunnat

Muita kristillisiä kirkkokuntia


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Ortodoksinen kirkko powerpoint-dia


Tutkimustehtävät:


Uskonnon käsikirja s. 234-239
A) Miten ortodoksinen kirkkorakennus eroaa luterilaisesta kirkosta?
B) Perehdy Vanhan ja Uuden valamon sekä Lintulan historiaan. Pohdi, millainen merkitys luostareilla on ortodokseille. Millaista elämä olisi munkkina tai nunnana?
C) Mitä ruokia ortodoksit syövät paastonaikana?
D) Tutki, missä ovat sinun asuinpaikkasi lähimät ortodoksiset kirkot ja rukoushuoneet.
E) Mitä ovat tsasouna ja praasniekka?


Uuden Valamon luostari

Opinto.net-sivusto

Laatinut Timo Muola. Tietoa, tehtäviä ja linkkejä

Ortodoksisen kirkon kotisivu

Ortodoksinen kirkkovuosi

Ortodoksiset luostarit
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Kirkkokunnat.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003